स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             UPLOAD AND SEARCH LOCAL SOCIAL AND COMMERCIAL INFORMATION                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             UPLOAD AND SEARCH LOCAL SOCIAL AND COMMERCIAL INFORMATION                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             UPLOAD AND SEARCH LOCAL SOCIAL AND COMMERCIAL INFORMATION                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             UPLOAD AND SEARCH LOCAL SOCIAL AND COMMERCIAL INFORMATION                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             UPLOAD AND SEARCH LOCAL SOCIAL AND COMMERCIAL INFORMATION                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             UPLOAD AND SEARCH LOCAL SOCIAL AND COMMERCIAL INFORMATION                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             UPLOAD AND SEARCH LOCAL SOCIAL AND COMMERCIAL INFORMATION                            
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Urgent COOK Needed Professional

Oct 30th, 2022 at 14:39   Job Posting   Kathmandu   69 views Reference: 542

0.0 star

Location: Kathmandu

Price: Contact us


तुरुन्तै ,, चाहियो ,, रेष्टुरेन्टको लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोला ///
कुक : 4 जना
तलब : 20k - 30k
कुक हेल्फर : 2 जना
तलब : 15k माथि
वेटर : 5 जना केटी
तलब : 12k माथि
स्थान : सुन्धारा
समय : 11 घण्टा
[[ खाना र खाजाको व्यवस्था छ ,, छिटो सम्पर्क गर्नुहोला ]]
सम्पर्क
ntc 9745339543
ncl 9822898791

Additional Details

Work Type
Full-time
Offered Salary
15500
No. of Vacancy
4
Experienced Required
No experience
Employment Type
साधारण लेखपढ
Number
9822898791
Note: You must be logged in to post a review.