स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                             स्थानिय स्थरको व्यापारिक र सामाजिक सूचना खोज्ने र राख्ने दुवै प्रयोजनको लागि                            
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Electricians for Kathmandu Professional

Sep 8th, 2022 at 16:38   Gigs   Kathmandu   15 views Reference: 259

0.0 star

Location: Kathmandu

Price: Contact us


Electrician for kathmandu
Prakash stha
9840703606
If you want electrician call 9840703606
(आफ्नो घर आगो लागी हुनु बाटा हुनु बाटा जोगाऊनुहोस्)
बिजुली संबन्धी कुनैपनी कार्य गर्नुपरेमा हामिलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
सेवाहरुः
. नयाँ घरको वाइरिङ्ग
. वाइरिङ्ग मर्मत
. ठूला ठूला अपार्टमेन्ट तथा कलकारखानाहरुका लागि विशेष वाइरिङ्ग डिजाइन
. साना–साना मर्मतहरु पनि हेरिने
. पुरानो घरको कुनैपनि लाईन मर्मत गर्नुपरेमा
. साथै विजुली संबन्धी कुनै पनि कार्य गरिने
. सिसी टिभी जडान गरिने
. ईनभटर जडान गरिने
. ईनभटर मर्मत गरिन्छ
,Ac कनेक्सन गरिन्छ
प्रकाश श्रेष्ठ
सम्पर्क मोबाईल नंम्बर
984070360

Additional Details

Company Name
Electricians for Kathmandu
Number
9840703606
Location
Kathmandu Kathmandu, Nepal 1234
Note: You must be logged in to post a review.